Kurjer Warszawski., R.107, nr 114 (27 kwietnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie