Kurjer Warszawski., R.107, nr 112 (25 kwietnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie