Kurjer Warszawski., R.107, nr 106 (19 kwietnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie