Kurjer Warszawski., R.107, nr 103 (14 kwietnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie