Kurjer Warszawski., R.107, nr 95 (6 kwietnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie