Kurjer Warszawski., R.107, nr 90 (1 kwietnia 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie