Kurjer Warszawski., R.107, nr 86 (28 marca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie