Kurjer Warszawski., R.107, nr 84 (26 marca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie