Kurjer Warszawski., R.107, nr 81 (23 marca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie