Kurjer Warszawski., R.107, nr 80 (22 marca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie