Kurjer Warszawski., R.107, nr 65 (7 marca 1927) - wyd. wieczorne

gazety polskie