Kurjer Warszawski., R.104, nr 357 (22 grudnia 1924)

gazety polskie