Kurjer Warszawski., R.104, nr 339 (4 grudnia 1924)

gazety polskie