Kurjer Warszawski., R.104, nr 337 (2 grudnia 1924)

gazety polskie