Kurjer Warszawski., R.104, nr 333 (28 listopada 1924)

gazety polskie