Kurjer Warszawski., R.104, nr 318 (13 listopada 1924)

gazety polskie