Kurjer Warszawski., R.104, nr 271 (27 września 1924)

gazety polskie