Kurjer Warszawski., R.104, nr 266 (22 września 1924)

gazety polskie