Kurjer Warszawski., R.104, nr 264 (20 września 1924)

gazety polskie