Kurjer Warszawski., R.104, nr 261 (17 września 1924)

gazety polskie