Kurjer Warszawski., R.104, nr 254 (10 września 1924)

gazety polskie