Kurjer Warszawski., R.104, nr 250 (6 września 1924)

gazety polskie