Kurjer Warszawski., R.104, nr 241 (28 sierpnia 1924)

gazety polskie