Kurjer Warszawski., R.104, nr 240 (27 sierpnia 1924)

gazety polskie