Kurjer Warszawski., R.104, nr 237 (24 sierpnia 1924)

gazety polskie