Kurjer Warszawski., R.104, nr 235 (22 sierpnia 1924)

gazety polskie