Kurjer Warszawski., R.104, nr 233 (20 sierpnia 1924)

gazety polskie