Kurjer Warszawski., R.104, nr 229 (16 sierpnia 1924)

gazety polskie