Kurjer Warszawski., R.104, nr 227 (14 sierpnia 1924)

gazety polskie