Kurjer Warszawski., R.104, nr 224 (11 sierpnia 1924)

gazety polskie