Kurjer Warszawski., R.104, nr 223 (10 sierpnia 1924)

gazety polskie