Kurjer Warszawski., R.104, nr 217 (4 sierpnia 1924)

gazety polskie