Kurjer Warszawski., R.104, nr 213 (31 lipca 1924)

gazety polskie