Kurjer Warszawski., R.104, nr 210 (28 lipca 1924)

gazety polskie