Kurjer Warszawski., R.104, nr 209 (27 lipca 1924)

gazety polskie