Kurjer Warszawski., R.104, nr 200 (18 lipca 1924)

gazety polskie