Kurjer Warszawski., R.104, nr 197 (15 lipca 1924)

gazety polskie