Kurjer Warszawski., R.104, nr 195 (13 lipca 1924)

gazety polskie