Kurjer Warszawski., R.104, nr 182 (30 c zerwca 1924)

gazety polskie