Kurjer Warszawski., R.104, nr 165 (13 czerwca 1924)

gazety polskie