Kurjer Warszawski., R.104, nr 162 (10 czerwca 1924)

gazety polskie