Kurjer Warszawski., R.104, nr 160-161 (8 czerwca 1924)

gazety polskie