Kurjer Warszawski., R.104, nr 149 (28 maja 1924)

gazety polskie