Kurjer Warszawski., R.104, nr 142 (21 maja 1924)

gazety polskie