Kurjer Warszawski., R.104, nr 140 (19 maja 1924)

gazety polskie