Kurjer Warszawski., R.102, nr 127 (11 maja 1922) - wyd.wieczorne

gazety polskie