Kurjer Warszawski., R.102, nr 112 (25 kwietnia 1922)

gazety polskie