Kurjer Warszawski., R.102, nr 108 (21 kwietnia 1922)

gazety polskie