Kurjer Warszawski., R.102, nr 102 (13 kwietnia 1922)

gazety polskie