Kurjer Warszawski., R.102, nr 101 (12 kwietnia 1922)

gazety polskie